Sample Sidebar Module

This is a sample module published to the sidebar_top position, using the -sidebar module class suffix. There is also a sidebar_bottom position below the menu.

Sample Sidebar Module

This is a sample module published to the sidebar_bottom position, using the -sidebar module class suffix. There is also a sidebar_top position below the search.
NEN normen

Uw bedrijf dient een gezonde en veilige werkomgeving te bieden voor uw werknemers. De arbeidsomstandighedenwet is een van de belangrijkste wetten als het gaat om de bescherming van de werknemer. De arbo-wet is een raamwet en kent derhalve alleen algemeen geformuleerde doelbepalingen. Voor een concrete invulling zijn goede afspraken over middelen/producten en werkwijzen nodig.

NEN-normen bieden  de mogelijkheid hier concrete invulling aan te geven.

Een van de doelbepalingen van de arbo-wet is dat een werkgever 'zorgplicht' heeft voor zijn werknemer(s). Deze zorgplicht moet kunnen worden aangetoond als de arbeidsinspectie welke belast is met de controle op naleving van de arbo-wet, hiernaar vraagt.

In de wet- en regelgeving over arbo wordt niet verwezen naar NEN-normen. Toch kunnen NEN-normen goed bruikbaar zijn in de praktijk, daarom worden ze soms aanbevolen. 

In het Bouwbesluit wordt wél verwezen naar NEN-normen. In dit geval is die norm dan een wettelijke regel geworden.. 

Het is belangrijk dat uw bedrijf een veilige en gezonde werkomgeving biedt aan de werknemers.

Het is daarom ook aan te raden om binnen uw bedrijf de NEN normen te hanteren zodat u in principe voldoet aan de vastgestelde arboregels.

In uw bedrijf moet u zorgen voor een veilige en gezonde werkomgeving voor uw werknemers. Door NEN-normen rond arbo toe te passen, voldoet u in principe aan de arboregels.

Er zijn onder andere NEN-normen voor:

•    kantoormeubilair, bijvoorbeeld een bureaustoel of werktafel;

•    arbeidsmiddelen, zoals machines, gereedschappen en ladders;

•    ergonomie;

•    persoonlijke beschermingsmiddelen, zoals beschermende kleding en lasbrillen;

 

Technischgekeurd.nl richt zich echter op de normen rondom arbeidsmiddelen