Sample Sidebar Module

This is a sample module published to the sidebar_top position, using the -sidebar module class suffix. There is also a sidebar_bottom position below the menu.

Sample Sidebar Module

This is a sample module published to the sidebar_bottom position, using the -sidebar module class suffix. There is also a sidebar_top position below the search.
Arbocatalogus

Een arbocatalogus bevat de afspraken die werkgevers en werknemers samen over  veilige en gezonde arbeidsomstandigheden hebben gemaakt. Het zijn praktische, toegankelijke handleidingen waarin staat met welke middelen een onderneming kan voldoen aan de wettelijke bepalingen (doelvoorschriften) voor veilig en gezond werken.

Werkgevers en werknemers stellen deze handleidingen zelf op. Een arbocatalogus bevat bijvoorbeeld maatregelen die aan een veilig en gezond werkklimaat hebben bijgedragen, normen uit (wetenschappelijke) onderzoeken, best practices (praktijkoplossingen die hun waarde al hebben bewezen), NEN-normen, brancherichtlijnen, convenanten, jurisprudentie, andere catalogi of huidige arbobeleidsregels.

De arbocatalogus is een vrijwillige overeenkomst tussen sociale partners en is dus niet verplicht. Toch heeft het wel degelijk toegevoegde waarde om een arbocatalogus te ontwikkelen. Het voordeel is dat je als bedrijf je eigen specifieke afspraken vastlegt. Je bent na goedkeuring van de catalogus niet meer gebonden aan de oude regelgeving. De arbocatalogus geeft de branche en de werkgever meer vrijheid en eigen regie op de eigen specifieke arbeidsomstandigheden.

De arbocatalogus is geen vrijblijvend document. Als de arbocatalogus is vastgesteld en met een positief resultaat is getoetst door de arbeidsinspectie dan wordt van bedrijven verwacht dat zij gebruik maken van de werkmethoden of maatregelen die zijn beschreven. (Bron:arbocatalogus.nl)

 

Hoe wordt de catalogus getoetst?

De overheid gaat ervan uit dat werkgevers en werknemers heel goed in staat zijn om een professionele arbocatalogus op te stellen. Daarom worden de catalogi niet uitgebreid getoetst. Wel wordt bekeken of de totstandkoming goed verlopen is en of de catalogus adequaat is. Samengevat wordt het volgende getoetst:

Is beschreven voor welk werkgebied (branche/groep bedrijven) de catalogus bedoeld is? 

Vertegenwoordigen de opstellers de werkgevers en werknemers in dit werkgebied? 

Is de catalogus beschikbaar en bekend voor werkgevers en werknemers? 

Wordt bij navolging van de catalogus voldaan aan de doelvoorschriften? Dit punt wordt getoetst met een zogenaamde quickscan; is de catalogus begrijpelijk, logisch en niet in strijd met de wet?

De arbocatalogi dienen als referentiekader voor de handhaving door de Arbeidsinspectie.

Toezending van de arbocatalogi voor marginale toetsing aan:

Arbeidsinspectie

T.a.v. de algemeen directeur

Postbus 11563

2502 AN  Den Haag