Sample Sidebar Module

This is a sample module published to the sidebar_top position, using the -sidebar module class suffix. There is also a sidebar_bottom position below the menu.

Sample Sidebar Module

This is a sample module published to the sidebar_bottom position, using the -sidebar module class suffix. There is also a sidebar_top position below the search.
Algemeen

Werkgevers worden door de ARBO-wet verplicht zorg te dragen voor de veiligheid van hun materieel. Werknemers moeten erop kunnen vertrouwen dat het materieel waar zij mee werken veilig is. Het is de taak van de werkgever om dit aan te tonen. Werkgevers en werknemers krijgen in toenemende mate de verantwoordelijkheid toegeschoven voor ongevallen waarbij technische voorzieningen een rol spelen. Op verzoek van de arbeidsinspectie dient de werkgever aan te tonen dat deze al het mogelijke heeft gedaan om de veiligheid van het aanwezige materieel te waarborgen.

Het kunnen aantonen van de veiligheid zal meestal gebeuren door een periodieke controle van het materieel. De tussen liggende periode wordt bepaald door de gebruiks-intensiteit en de mate van slijtage van het arbeidsmiddel waardoor de veiligheid zal afnemen.

Daar waar in de ARBO wetgeving gesproken wordt over ‘periodiek’ geeft de VCA een maximale periode van 12 maanden.

Verzekeringsmaatschappijen kunnen het ontbreken van een keuring aangrijpen om een eventuele aansprakelijkheid bij u neer te leggen. Ook kan het ontbreken van een keuring beboet worden.

Wij keuren en certificeren uw arbeidsmiddelen volgens de NEN normen. Wanneer uw arbeidsmiddelen volgens deze norm is gecertificeerd, is er voldaan aan de wettelijke verplichtingen van het ARBO-besluit. De arbeidsmiddelen worden voorzien van een sticker waarop staat tot wanneer de keuring geldig is, u krijgt tevens een certificaat op papier met alle relevante gegevens over de machine en de keuring.