Sample Sidebar Module

This is a sample module published to the sidebar_top position, using the -sidebar module class suffix. There is also a sidebar_bottom position below the menu.

Sample Sidebar Module

This is a sample module published to the sidebar_bottom position, using the -sidebar module class suffix. There is also a sidebar_top position below the search.
Arbo wetgeving

Veiligheid, gezondheid en welzijn tijdens het werk staan de laatste jaren sterk in de belangstelling. Sinds in 1994 de vernieuwde Arbowet van kracht werd, zijn alle werkgevers verplicht de risico’s op het gebied van arbeidsomstandigheden in kaart te brengen en te beoordelen. Op basis van deze inventarisatie moeten vervolgens plannen worden ontwikkeld om de geconstateerde risico’s aan te pakken.

De wetgeving met betrekking tot arbeidsomstandigheden is voornamelijk in één wet (Arbowet), één besluit (Arbobesluit) en één zogenaamde ministeriële regeling (Arbeidsomstandighedenregeling) terug te vinden. Allereerst de Arbowet, welke als het ware de kapstok vormt waaraan de overige regelgeving is opgehangen (raamwet). In de Arbowet zijn onder andere bepalingen te vinden betreffende:

  • algemene verplichtingen van de werkgever;

  • algemene verplichtingen van de medewerker;

  • overlegverplichtingen (o.a. met de Medewerkersvertegenwoordiging);

  • verplichtingen m.b.t. deskundigen (bijv. relatie met een Arbodienst);

  • wettelijke mogelijkheden van de Arbeidsinspectie.


Concretere voorschriften zijn opgenomen in het Arbobesluit, een zogenaamd uitvoeringsbesluit. Dit Arbobesluit heeft de status van een Algemene Maatregel van Bestuur. De voormalige ministeriële regelingen zijn samengevoegd tot de Arbeidsomstandighedenregeling.

Naast de bepalingen van de Arbowet, het Arbobesluit en de Arbeidsomstandighedenregeling zijn er beleidsregels ontwikkeld. Deze beleidsregels zijn richtinggevend en geven aan op welke wijze de wettelijke voorschriften kunnen worden geïnterpreteerd.

 

Zorg dat u voldoet aan de normen van de arbowet en laat op tijd uw arbeidsmiddelen keuren. Vraag offerte aan