Sample Sidebar Module

This is a sample module published to the sidebar_top position, using the -sidebar module class suffix. There is also a sidebar_bottom position below the menu.

Sample Sidebar Module

This is a sample module published to the sidebar_bottom position, using the -sidebar module class suffix. There is also a sidebar_top position below the search.

Arbeidsmiddelen

 • Werkgevers worden door de ARBO-wet verplicht zorg te dragen voor de veiligheid van hun materieel. Werknemers moeten erop kunnen vertrouwen dat het materieel waar zij mee werken veilig is. Het is de taak van de werkgever om dit aan te tonen. Werkgevers en werknemers krijgen in toenemende mate de verantwoordelijkheid toegeschoven voor ongevallen waarbij technische voorzieningen een rol spelen. Op verzoek van de arbeidsinspectie dient de werkgever aan te tonen dat deze al het mogelijke heeft gedaan om de veiligheid van het aanwezige materieel te waarborgen.

  Het kunnen aantonen van de veiligheid zal meestal gebeuren door een periodieke controle van het materieel. De tussen liggende periode wordt bepaald door de gebruiks-intensiteit en de mate van slijtage van het arbeidsmiddel waardoor de veiligheid zal afnemen.

  Daar waar in de ARBO wetgeving gesproken wordt over ‘periodiek’ geeft de VCA een maximale periode van 12 maanden.

  Verzekeringsmaatschappijen kunnen het ontbreken van een keuring aangrijpen om een eventuele aansprakelijkheid bij u neer te leggen. Ook kan het ontbreken van een keuring beboet worden.

  Wij keuren en certificeren uw arbeidsmiddelen volgens de NEN normen. Wanneer uw arbeidsmiddelen volgens deze norm is gecertificeerd, is er voldaan aan de wettelijke verplichtingen van het ARBO-besluit. De arbeidsmiddelen worden voorzien van een sticker waarop staat tot wanneer de keuring geldig is, u krijgt tevens een certificaat op papier met alle relevante gegevens over de machine en de keuring.

 • Hijshulpmiddelen zoals hijsbanden, staalstroppen, hijskettingen hebben een vrij hoog risico-ongelukken te veroorzaken. Daarom dienen deze regelmatig te worden geïnspecteerd. Slijtage en of overbelasting zijn vaak de oorzaak van een slechte kwaliteit van het hijsmateriaal. Volgens risicoanalyse is bepaald dat buiten de periodieke inspectie ook een beproeving moet plaatsvinden Dit kan om de 3, 5 of 10 jaar zijn, afhankelijk wat er door de fabrikant is vastgesteld.Bij levering van nieuwe hijswerktuigen wordt altijd een '2A' verklaring afgegeven. Het is noodzakelijk voor inspectie en beproeving dat deze verklaring aanwezig is.

  Wij keuren en certificeren uw Hijshulpmiddelen volgens de geldende normen. Wanneer uw hijshulpmiddelen volgens deze normen zijn gecertificeerd, is er voldaan aan de wettelijke verplichtingen van het ARBO-besluit.

   

  Zorg dat u voldoet aan de normen van de arbowet en laat op tijd uw arbeidsmiddelen keuren. Vraag offerte aan

 • Gedreven door passie voor techniek en gespecialiseerd in het keuren van arbeidsmiddelen bieden wij u graag onze diensten aan:

   

  • Keuren arbeidsmiddelen volgens de huidige NEN normen. 
   Om de veiligheid van medewerkers te kunnen borgen, zijn bedrijven verplicht (VCA) om de arbeidsmiddelen periodiek te laten keuren. Wij verzorgen het complete pakket van analyse, inspectie en certificering van uw arbeidsmiddelen, zodat u aan alle regels en normen voldoet die de VCA en ARBO-wet ons voorschrijft. Met al meer dan 15 jaar ervaring op het gebied van veilig werken bieden wij u met gedrevenheid onze vakkundige diensten aan.

  • Onderhoud
   Indien gewenst kunnen wij uw arbeidsmiddelen volledig conform de NEN normen onderhouden en repareren. Het onderhoud van gereedschappen nemen wij vaak bij de periodieke keuringen mee. Een routine waarmee uw gereedschappen snel en efficiënt worden getoetst, onderhouden en indien nodig gerepareerd. Gevaarlijke situaties worden voorkomen, machines gaan langer mee én u voldoet aan de onderhouds- en keuringsplicht. In onze specialistisch ingerichte werkplaats kunnen wij ook Roestvrijstaal en Aluminium (Klim) materiaal lassen en herstellen.

  • Technische support
   Goed opgeleid en een flinke bagage aan ervaring en bekwaamheid op het gebied van ontwikkeling en onderhoud van machines staan wij u graag zowel adviserend als praktisch ten dienst.

  • Landelijke dekking
   Samen met een aantal gespecialiseerde regionale partners zijn wij door heel Nederland actief. De door ons geselecteerde partners zijn voornamelijk kleine(re) specialistische bedrijven waarbij de prijs-kwaliteitsverhouding maximaal is.