Sample Sidebar Module

This is a sample module published to the sidebar_top position, using the -sidebar module class suffix. There is also a sidebar_bottom position below the menu.

Sample Sidebar Module

This is a sample module published to the sidebar_bottom position, using the -sidebar module class suffix. There is also a sidebar_top position below the search.

NEN3140, arbeidsmiddelen

 • De Arbeidsinspectie speelt een belangrijke rol bij de handhaving van regels die erop geënt zijn om een veilige werkomgeving te creëren voor uw werknemers.

  Zo kan het zijn dat de Arbeidsinspectie een ‘steekproef’ bezoek bij uw bedrijf en of werklocatie komt doen.

  Is er een ongeval met letsel geweest dan komt de Arbeidsinspectie altijd bekijken of de regels en voorschriften voldoende zijn nageleefd. Voldoet u met uw bedrijf niet aan de regels die de wet voorschrijft, dan kan dat ver reikende gevolgen hebben.

  Zo kunt u onder andere door verzekeringsmaatschappijen aansprakelijk worden gesteld. Zorg er daarom voor dat u op de hoogte bent van de regels die er zijn omtrent de veiligheid van uw werknemers en uzelf. Wilt u uw arbeidsmiddelen volgen de geldende richtlijnen laten inspecteren en of keuren, vraag dan vrijblijvend een offerte aan.

  Vraag offerte aan

 • Onder de keuring volgens de NEN3140 norm (elektrisch gereedschap en machines) wordt verstaan de inspectie van elektrische arbeidsmiddelen. Denk hierbij aan; elektrisch handgereedschap zoals boormachines, zaagmachines, slijptollen verplaatsbare elektrische machines zoals lasapparatuur en afzuiger.

  Ook verplaatsbare verlichting zoals bouwlampen & looplampen verplaatsbare leidingen zoals verlengkabels & kabelhaspels, verplaatsbare schakel- en verdeelinrichtingen zoals zwerfkast & bouwkast verplaatsbare stroomverbruikende toestellen koffieapparaat, elektr.kachels, pc's, printers, koelkast, stofzuiger etc, vallen onder de NEN3140.

  Naast de elektrische veiligheid vastgelegd in de NEN3140 beoordelen wij ook de mechanische veiligheid van de machine. We bekijken en testen de veiligheidsmaatregelen welke de fabrikant (CE) heeft aangebracht of deze nog voldoende functioneren.

  Wij keuren en certificeren uw arbeidsmiddelen volgens de geldende normen. Wanneer uw arbeidsmiddelen volgens deze normen zijn gecertificeerd, is er voldaan aan de wettelijke verplichtingen van het ARBO-besluit en VCA richtlijnen. De arbeidsmiddelen worden voorzien van een sticker waarop staat tot wanneer de keuring geldig is, u krijgt tevens een certificaat op papier met alle relevante (meet)gegevens over de machine en de keuring.

  Vraag offerte aan

 • Ongelukken met ladders en trappen (verplaatsbaar klimmateriaal) vallen meestal niet mee. Daarom is voor deze arbeidsmiddelen een periodieke keuring en inspectie verplicht gesteld. In de praktijk komt het erop neer dat dit minsten een keer per jaar zal moeten gebeuren. Deze frequentie wordt ook gehanteerd door ISO(kwaliteit) en VCA(veiligheid)

  De keuring bestaat uit de volgende onderdelen:

  • controle compleetheid en afmetingen
  • controle type en waarschuwingsstickers
  • visuele inspectie materiaal & vervuiling
  • visuele inspectie mechaniek/scharnierpunten e.d.
  • administratie (certificaat opmaken) 


  Wij keuren en certificeren uw verplaatsbaar klimmateriaal volgens de geldende normen NEN2484 - EN131 & NEN2718. Wanneer uw verplaatsbaar klimmateriaal volgens deze normen zijn gecertificeerd, is er voldaan aan de wettelijke verplichtingen van het ARBO-besluit en VCA richtlijnen. De arbeidsmiddelen worden voorzien van een sticker waarop staat tot wanneer de keuring geldig is, u krijgt tevens een certificaat op papier met alle relevante gegevens over het klimmateriaal en de keuring.

  Vraag offerte aan

 • Uw bedrijf dient een gezonde en veilige werkomgeving te bieden voor uw werknemers. De arbeidsomstandighedenwet is een van de belangrijkste wetten als het gaat om de bescherming van de werknemer. De arbo-wet is een raamwet en kent derhalve alleen algemeen geformuleerde doelbepalingen. Voor een concrete invulling zijn goede afspraken over middelen/producten en werkwijzen nodig.

  NEN-normen bieden  de mogelijkheid hier concrete invulling aan te geven.

  Een van de doelbepalingen van de arbo-wet is dat een werkgever 'zorgplicht' heeft voor zijn werknemer(s). Deze zorgplicht moet kunnen worden aangetoond als de arbeidsinspectie welke belast is met de controle op naleving van de arbo-wet, hiernaar vraagt.

  In de wet- en regelgeving over arbo wordt niet verwezen naar NEN-normen. Toch kunnen NEN-normen goed bruikbaar zijn in de praktijk, daarom worden ze soms aanbevolen. 

  In het Bouwbesluit wordt wél verwezen naar NEN-normen. In dit geval is die norm dan een wettelijke regel geworden.. 

  Het is belangrijk dat uw bedrijf een veilige en gezonde werkomgeving biedt aan de werknemers.

  Het is daarom ook aan te raden om binnen uw bedrijf de NEN normen te hanteren zodat u in principe voldoet aan de vastgestelde arboregels.

  In uw bedrijf moet u zorgen voor een veilige en gezonde werkomgeving voor uw werknemers. Door NEN-normen rond arbo toe te passen, voldoet u in principe aan de arboregels.

  Er zijn onder andere NEN-normen voor:

  •    kantoormeubilair, bijvoorbeeld een bureaustoel of werktafel;

  •    arbeidsmiddelen, zoals machines, gereedschappen en ladders;

  •    ergonomie;

  •    persoonlijke beschermingsmiddelen, zoals beschermende kleding en lasbrillen;

   

  Technischgekeurd.nl richt zich echter op de normen rondom arbeidsmiddelen

 • Gedreven door passie voor techniek en gespecialiseerd in het keuren van arbeidsmiddelen bieden wij u graag onze diensten aan:

   

  • Keuren arbeidsmiddelen volgens de huidige NEN normen. 
   Om de veiligheid van medewerkers te kunnen borgen, zijn bedrijven verplicht (VCA) om de arbeidsmiddelen periodiek te laten keuren. Wij verzorgen het complete pakket van analyse, inspectie en certificering van uw arbeidsmiddelen, zodat u aan alle regels en normen voldoet die de VCA en ARBO-wet ons voorschrijft. Met al meer dan 15 jaar ervaring op het gebied van veilig werken bieden wij u met gedrevenheid onze vakkundige diensten aan.

  • Onderhoud
   Indien gewenst kunnen wij uw arbeidsmiddelen volledig conform de NEN normen onderhouden en repareren. Het onderhoud van gereedschappen nemen wij vaak bij de periodieke keuringen mee. Een routine waarmee uw gereedschappen snel en efficiënt worden getoetst, onderhouden en indien nodig gerepareerd. Gevaarlijke situaties worden voorkomen, machines gaan langer mee én u voldoet aan de onderhouds- en keuringsplicht. In onze specialistisch ingerichte werkplaats kunnen wij ook Roestvrijstaal en Aluminium (Klim) materiaal lassen en herstellen.

  • Technische support
   Goed opgeleid en een flinke bagage aan ervaring en bekwaamheid op het gebied van ontwikkeling en onderhoud van machines staan wij u graag zowel adviserend als praktisch ten dienst.

  • Landelijke dekking
   Samen met een aantal gespecialiseerde regionale partners zijn wij door heel Nederland actief. De door ons geselecteerde partners zijn voornamelijk kleine(re) specialistische bedrijven waarbij de prijs-kwaliteitsverhouding maximaal is.